Skip to main content

FLIPPIN' BURGERS ABS DATASKYDDSPOLICY

Vi värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du gör dem gällande.

Informationen vänder sig till dig som:

  • Kontaktar oss för offert/bokningsförfrågan
  • Kontaktar oss med jobbansökan
  • På annat sätt kommunicerar med oss, t ex via våra restaurangers e-post
  • Är leverantör till Flippin’ Burgers AB och bedriver enskild näringsverksamhet

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller de produkter/tjänster som beställts. Vi sparar uppgifter om dig upp till 12 månader. Därutöver kommer vissa personuppgifter att sparas i enlighet med de lagkrav som Jaydub AB lyder under, exempelvis bokföringslagen.

-När du kontaktar oss med jobbansökan hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning). Vi sparar uppgifter om dig upp till 24 månader för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.

-När du på annat sätt kommunicerar med oss, t ex via våra restaurangers e-post, hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning). Vi sparar uppgifter om dig upp till 24 månader för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss. Därutöver kommer vissa personuppgifter att sparas i enlighet med de lagkrav som Flippin’ Burgers AB lyder under, exempelvis bokföringslagen.

-När du är leverantör till Flippin’ Burgers AB och bedriver enskild näringsverksamhet hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

 

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi bokför och betalar de produkter/tjänster som köpts. Vi sparar uppgifter om dig upp till 24 månader. Därutöver kommer vissa personuppgifter att sparas i enlighet med de lagkrav som Flippin’ Burgers AB lyder under, exempelvis bokföringslagen.

 

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter

Flippin’ Burgers AB lämnar aldrig ut eller säljer aldrig dina uppgifter till tredje part.

 

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

Flippin’ Burgers AB, Upplandsgatan 34, 113 28 Stockholm (org.nr. 559255-4108) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter.

 

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har sparade om dig, att begära rättelse av dina personuppgifter samt rätt till radering av dina personuppgifter. I det senare fallet kan vi ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter, t ex från bokförings- och skattelagstiftning. Om du vill utnyttja dina rättigheter kontaktar du respektive restaurang/person som du har haft kontakt med så återkommer vi till dig i ärendet.

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.